2013. szeptember 26., csütörtök

Sicambria nyomában

"Szikambria Aquincum romjaihoz kapcsolódó város.

A szugamber germán frank törzset a rómaiak i. e. 8-ban legyőzték és Galliába telepítették, így ezen a néptörzsön, a szikambereken keresztül az 5. századi frank írástudók a népet a trójaiaktól származtatták. A 6. században Tours-i Szent Gergely ősi lakhelyükként Pannoniát említi, a 7. századi Gesta Regum Francorum szerint a trójai eredetű frankok Pannonia határánál várost alapítottak, amit saját magukról Szikambriának neveztek el, és ez az elképzelés terjedt el a középkori irodalomban.

Egy 13. századi francia krónika Magyarország fővárosaként említi. A 13. századi magyar krónikában ez már továbbfejlesztve, Iordanes, a Nibelung-ének és Anonymus után mint a hun történet része jelenik meg. Kézai Simon szerint Szikambriában, Attila hun uralkodó városában (Ősbudán) zajlott le Bleda és Attila testvérharca, valamint a krimhildi csata. A Képes krónika a francia mondákat követve a Szikambria név magyarázatát összekapcsolta Párizs névmagyarázatával és a trójai mondakörrel is, a leírása szerint itt halt meg Attila. A Szikambria elnevezés a népnyelvben is elterjedt a 14-15. században, a 16. századi irodalom is említi." Forrás: itt.

Annyi mindent hallottam már Sicambriáról, hogy gondoltam megkeresem (geocaching). Ide a Wikipédia szócikkét másoltam, hogy legyen fogalmunk Sicambriáról, hogy mi is az voltaképpen. Egy város. Van ettől eltérő, történetileg sokkal merészebb irodalma is Sicambriának.

Elég jól ismerem a Pilist. Sok olyan hely, formáció található a Pilisben, ami akár természetes eredetűnek, akár épített eredetűnek is tűnhet egy olyan naiv szemlélődő számára, mint én vagyok. Alapos ismeretek hiányában megcsodálom ezeket a formációkat, de az értelmezésüket meghagyom szakavatottabb, nagyobb tudású személyek számára. A világ, amelyben élünk megtanított arra, hogy bármi és az ellenkezője is igaz lehet. A történelem nem fizika.

Sicambria romjait Üröm Sadove városrésze felől közelítettem meg. A romok helye pontosan: N47 37.106 E19 00.694. Jó kirándulást!


A hegytető, ahol az egykori Sicambria terült el. Kövek, dombok összessége. Kétségtelen, hogy egyes részletek akár épített eredetűek is lehetnek.

Leginkább egy tisztás ragadta meg a figyelmemet. Valaki ősi magyar öltözetben ősi magyar harcművészetet gyakorolt. Nem tagadom, hatással volt rám.

Ez a kő például lehet faragott is. És lehet több, mint 2000 éves is.

Ez egy kőrakás, amelyet máglyával raktak körül. Lehet, hogy ősi magyar szertartások kelléke?

A máglyát kövekből rakott kör veszi körül.

Sétálgattam a területen. Van hangulata, kétségtelen.

Aztán egy népes csapat érkezett bográccsal és belevalóval. Felnőttek, gyerekek vegyesen. Köztük is volt ősi viseletbe öltözött. Van tűzrakóhely is a területen.

Ez a kő az úgynevezett Szarkofág-kő. Szarkofág: feliratos kő, sírlap, faragvány.

Kicsit közelebbről.

Ez viszont nagyon szép! Kékecske!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése